This event is endorsed
and organized by

EAI International Conference on Robotic Sensor Networks

November 26, 2017 | Kitakyushu, Japan

Narisha, Harbin University of Science and Technology

Min Jiang, Jiangnan University

Xin Jin, Beijing Electronic Science and Technology Institute

Rushi Lan, University of Macau

Jihua Zhu, Xi'an Jiaotong University

Baoru Han, Hainan Software Profession Institute

Peng Geng, Shijiazhuang Tiedao University

Shuaiqi Liu, Hebei University

Hu Zhu, Nanjing University of Posts and Telecommunications

Lei Mei, California Research Center, Agilent-Santa Clara, USA